English  Chinese  Español   Japanese   Portugalsky   Deutsch   العربية   Français   Русский   

Amarok

Moje motorka

Návody

Download

 

Guestbook

 

 

ZVS driver

Pozor! Jedná se o nebezpečné zařízení, v žádném případě neberu zodpovědnost za případné újmy na zdraví či majetku a nikoho ke stavbě nenabádám. V případě použití transformátoru z monitoru/TV se zalitou diodou je na výstupu extrémně nebezpečné napětí.

Arc

ZVS driver je výborná věc, funguje to jako dvojčinný zpětnovazební oscilátor, tranzistory spínají v nule a proto se vůbec nezahřívají ani při velmi vysokých výkonech (tedy téměř). Např. při napájení 35V/10A tranzistory nepotřebují chladič (záleží na přesném typu tranzistorů), naproti tomu flyback oscilátor s jedním tranzistorem je už při výkonu 200W neuchladitelný.

ZVS driver schematic
V zapojení ZVS driveru jsou jako spínací tranzistory použity N-MOSFETy IRFP250 (200V/30A/0,075W), pokud byste je nemohli sehnat, použijte cokoliv jiného s Vds minimálně čtyřnásobek napájecího napětí, Rds co nejméně (0,2R je už hodně) a proudem podle zdroje (>10A). Diody D1 a D2 jsou jakékoliv rychlé s napětím více než 200V. Kondenzátor C1 třeba 0,5uF/250Vac, musí snést velký proud (cca 5x větší než napájecí proud), malou změnou se mění frekvence zdroje i výkon, já jsem použil 3 krabicové TESLA 0,25uF/1000V. Tlumivku použijeme buď z nějakého spínaného zdroje, nebo naviňte cca 10 závitů na malý feritový toroid.

ZVS driver je nejjednodušší vyzkoušet s transformátorem z TV nebo CRT monitoru. Primární vinutí transformátoru je nově navinuté, je tvořeno 6 až 20 závity (doporučuji cca 10) s odbočkou uprostřed drátem min.0,8mm. V závislosti na použitém transformátoru je potřeba udělat ochranné jiskřiště, které ochrání transformátor před průrazem při běhu naprázdno. Napájecí napětí je zhruba 5V až 40V, podle toho, co vydrží trafo a tranzistory. Při použití transformátoru z 17" monitoru je na výstupu při 30V napájení asi 12KV (do jmenovitého cca 25KV je rezerva dost) a při natažení oblouku je na oblouku asi 1KV. Bez filtrace má oblouk (i přes to, že je stejnosměrný) charakter střídavého výboje (má žlutou svítivou barvu). Po zapojení impulsního VN kondenzátoru 5nF na výstup mají výboje typicky stejnosměrný charakter (světle modré a hlučné výboje s opakovací frekvencí danou výkonem a průrazným napětím).

Po odzkoušení ZVS driveru jsem nahradil VN trafo jiným a měnič je v současné době používán jako měnič 12V/230V pro napájení odporové zátěže.

Arc

 

Arc

 

Jaccobs ladder

"Jakobův žebřík"

Video - Demonstrace tepelného výkonu

Video - Iontový Motor

Video - Tavení drátu

 
Autor: Luboš "Amarokcz" Stříteský
Autor původního zapojení: Vladimiro Mazzilli