English  Chinese  Español   Japanese   Portugalsky   Deutsch   العربية   Français   Русский   

Amarok

Moje motorka

Návody

Download

 

Guestbook

 

 

Nastavitelný stabilizátor s nízkým úbytkem

Stabilizátor se hodí jako náhrada obyčejného stabilizátoru v případě, kdy je nutné na výstupu nastavit nějaké napětí, které se běžně nevyrábí, nebo je vhodný v zapojeních, kde je nutný minimální úbytek napětí.

Very low drop stabiliser schematic
Napětí na výstupu je řízeno pomocí TL431, což je nastavitelná reference, od ní se odvíjí hlavní vlastnosti stabilizátoru - napětí na výstupu nastavitelné pomocí R1 a R2 v rozmezí 3 až 36V. Napětí na výstupu je rovno 2.5*((R1+R2)/R2). Jako sériový regulační prvek je použit tranzistor MOSFET (Q1), musí být dimenzován na dostatečný proud, napětí a musí mít dostatečný chladič. Pro vstupní napětí menší než cca 8V je vhodné použít logic-level MOSFET (např. IRLZ34). Pomocí R5 se nastavuje ochrana proti zkratu, zkratový proud je přibližně roven 0.7/R5 [A]. Zapojení je ještě vhodné doplnit o tepelnou ochranu v případě, že by zkratový proud byl destruktivní pro Q1. R6 a R4 se volí tak, aby při sepnutém Q3 bylo na GATE Q1 dostatečně malé napětí potřebné k úplnému otevření Q1 (typicky 2 až 5V.

 

Autor: Luboš "Amarokcz" Stříteský