English  Chinese  Español   Japanese   Portugalsky   Deutsch   العربية   Français   Русский   

Amarok

Moje motorka

Návody

Download

 

Guestbook

 

 

Stabilizovaný spínaný zdroj 24V/2A s UC3842

POZOR! Většina obvodu je spojena se sítí a při špatné konstrukci se může na výstup dostat nebezpečné síťové napětí

Tento stabilizovaný spínaný zdroj mi slouží jako zdroj u páječky s regulací teploty. Jedná se o jednočinný spínaný zdroj s integrovaným obvodem UC3842 (UC384x), který je zapojen prakticky podle katalogu. Zdroj pracuje naprosto jinak než síťové transformátory nebo spínané zdroje jako např. tento spínaný zdroj s IR2153. Hlavní rozdíl je v tom, že v tomto zdroji je transformátor sice nazýván transformátorem, ale ve skutečnosti se jedná o tlumivku s několika vinutími, když tranzistor sepne dochází k uskládání energie v jádře a poté co se tranzistor zavře se napětí na všech vinutích otočí a energie je odebírána. Díky tomuto způsobu přenosu energie je možné tento typ spínaného zdroje použít jen pro malé výkony, protože velmi snadno dojde k přesycení jádra.
UC3842
Zdroj se dá přizpůsobit jakémukoliv výstupnímu napětí i proudu až do výkonu cca 150W (s jiným MOSFETem) změnou transformátoru, změnou diody na výstupu a zenerkou D8 (a dalších komponent dle výpočtu). Vypočítat potřebné údaje můžete v tomto programu. N1 je možné zvolit prakticky libovolně s ohledem na to, aby se do kostry vešlo veškeré vinutí a také s ohledem na sycení.

Switched power supply 24V/2S with UC3842 schematic
C10 by měl být na 105°C, optočlen může být prakticky jakýkoliv (třeba Cosmo 1010). R8 slouží jako zátěž bez které by zdroj nepracoval jak má. MOSFET je možné nahradit jiným typem např.STP9NK50Z.

Trafo je u mě následující: ETD34 se vzduchovou mezerou (což je prakticky totéž co E32/12 ale s kulatým středním sloupkem), primár P1 60závitů drátem 0.5mm, druhý primár P2 15závitů drátem 0.5mm, sekundár 15závitů drátem 1.2mm. Pozor na orientaci vinutí!

Druhá varianta ochrany MOSFETu před napěťovými špičkami a před nadměrným du/dt je jednodušší, než ta první a vyznačuje se tím, že způsobuje větší zahřívání tranzistoru díky tvrdému spínání kondenzátoru C7, ale u první varianty je při plné zátěži velká ztráta na R11, tudíž celkově jsou (co se týče ztráty na tranzistoru + jeho na ochranách) obě varianty téměř stejně energicky účinné. První (složitější) varianta se hodí pro zdroje kde se dá očekávat delší běh na prázdno nebo s malou zátěží (na tranzistoru není pak "žádná" výkonová ztráta, kdežto u druhé varianty je tato ztráta cca 1W i při běhu naprázdno), rovněž složitější varianta poskytuje lepší ochranu díky tomu, že se dá samostatně nastavit úroveň ochrany proti přepětí a samostatně proti nadměrnému du/dt. Kondenzátory typu X2, Y2 a indukční filtr tvoří filtr proti rušení, je možné tyto součástky vynechat, ale nedoporučuji to (vynecháním indukčního filtru a jednoho X2 kondenzátoru se vcelku nic nestane).

Účinnost zdroje v mém případě je 88% při plné zátěži, což je způsobeno především poměrně nevhodnou diodou (stačila by nějaká dioda s vysokou účinností na 200V, BYV29 je trochu zbytečná) jiná dioda by mohla účinnost zlepšit odhadem na 90% až 92%

 
Autor: Luboš "Amarokcz" Stříteský
Původní schema převzato z datasheetu UC3842 a http://www.belza.cz/swmodeps/compow2.htm
Schema vnitřního zapojení převzato z datasheetu UC3842