English  Chinese  Español   Japanese   Portugalsky   Deutsch   العربية   Français   Русский   

Amarok

Moje motorka

Návody

Download

 

Guestbook

 

 

Diferenciální osciloskopická sonda

Hned ze začátku bych upozornil, že je to jednoduchá náhrada tovární diferenciální sondy, nicméně tato náhražka je mnohdy dostačující. Rovněž bych upozornil, že tělo BNC konektoru (IN-) je izolováno od země (GND, v osciloskopu propojeno s ochranným vodičem) a tudíž se na něm může vyskytnout nebezpečné napětí!
Sonda nachází uplatnění v mnoha případech, např. v případech kdy je třeba měřit v přístroji, který je již spojen se zemí. Všude tu používám slovní spojení "diferenciální sonda", nicméně ve skutečnosti je to spíše jen adaptér, který z obyčejné sondy (s útlumem 1:1) udělá diferenciální sondu.

Differential scope probe
Zapojení je naprosto primitivní - operační zesilovač zapojený tak, že odečítá IN- od IN+. Diody na vstupech slouží jako ochrana proti přepětí, R3 jako zátěž OZ, C6 a C5 by měly být co nejblíže k OZ. Výstup OUT a GND je připojen k osciloskopu, GND je vodivě spojen s kovovou krabičkou ve které je vše umístěno. C3, C4, C7 a C8 je vhodné nahradit kapacitními trimry pro přesnou kompenzaci sondy (kompenzace se provádí tak, aby obdélníkový signál měl co nejstrmější hrany, ale zároveň neměl překmity). C9 a C10 jsou jen teoretické, část vznikne jako parazitní kapacita a zbývající část se vytvoří buď sériovým spojením několika malých kondenzátorů (pozor na to, že na C9 a C10 může být 600V), nebo vytvořením kondenzátoru z ploché dvojlinky, koaxiálního kabelu případně stíněné jednolinky s dostatečnou izolací (kompenzace se pak provede změnou délky kabelu). S1 je dvoupólový třípolohový přepínač a slouží k přepínání rozsahů mezi x1, x10 a x100 (~ útlum 1:1, 1:10 a 1:100), v rozepnutém stavu mezi jeho kontakty může být až 600V - na to je nutné ho dimenzovat. Totéž platí pro normální osciloskopickou sondu 1:1, která se připojuje na vstupy diferenciální sondy (u koaxiálního kabelu by neměl být problém, i tenký RG-174 má jmenovité napětí kolem 1KV).

Maximální diferenciální napětí na rozsahu x1 je cca 6V, maximální napětí vůči zemi na obou vstupech je taktéž cca 6V. Na rozsahu x10 je to desetkrát více a na rozsahu x100 stokrát více (tzn. 600V diferenciálně i vůči zemi).
S NE5534 sonda bez problému stíhá kopírovat signál 1MHz


Autor: Luboš "Amarokcz" Stříteský