English  Chinese  Español   Japanese   Portugalsky   Deutsch   العربية   Français   Русский   

Amarok

Moje motorka

Návody

Download

 

Guestbook

 

 

Jednoduchý měřič příkonu
POZOR! Pracujete se síťovým napětím
Tento jednoduchý měřič příkonu mi slouží jako "doplněk" k lepšímu wattmetru, který jsem vyrobil s téměř nesehnatelným specializovaným integrovaným obvodem ADE7768, výhodou ale bylo velmi přesné měření příkonu zároveň s měřením energie, jediná nevýhoda byla menší přesnost zobrazování příkonu pod 20W způsobená analogovým převodem výstupu ADE7768 na napětí.
Zapojení je vhodné pro měření různých výkonů a po malé úpravě by se dalo měřit i výkon stejnosměrný.

Simple power meter schematic

Zapojení pracuje jako dvou-kvadrantová násobička, tudíž měří výkon odebraný v jedné půlperiodě a na měřáku zobrazuje jeho dvojnásobek. Místo dvou obyčejných tranzistorů byl původně použit tzv. "supermatch pár", neboli dva tranzistory na jednom substrátu. Je možné použít i obyčejné tranzistory jako BC549, ale vzniká nemalý problém s teplotní závislostí (u supermatch mají oba tranzistory vždy stejnou teplotu, u 2x BC549 ne). Pokud by se tranzistory nechaly "volně ve vzduchu", tak by z měřáku byl supercitlivý teploměr, tudíž je nutné tranzistory teplotně dokonale svázat, já jsem to provedl tak, že jsem oba tranzistory nejprve přilepil k sobě a poté jsem je zalil do kostky z cínu, bohužel jsem poblíž umístil R7, který značně topí, takže po zapnutí měřáku trvá asi 5 minut, než se úplně ustálí na nule (ihned po zapnutí ukazuje -5% z rozsahu stupnice). Lepším řešením by asi bylo, kdyby se dva tranzistory v kovovém pouzdře TO-18 (např. BC107B) připájely k sobě, to jsem ale zatím nezkoušel. Nezanedbatelný teplotní vliv mají i odpory, které by měly mít co nejmenší teplotní závislost.
Proudové bočníky do 0.15Ohm jsou z manganinového drátu, zbývající jsou z výkonových odporů (řazené paralelně, tak aby měly co nejpřesnější hodnotu), Diody paralelně k některým bočníkům snižují ztrátový výkon na bočnících, které nejsou zrovna využité. PM1 je mikroampérmetr s rozsahem 100uA a trimr s ním v sérii slouží ke kalibraci měřáku. VR1 slouží k nastavení nuly, musí být víceotáčkový, nastavení nuly se provádí až po tepelném ustálení a v uzavřené krabičce, protože jakýkoliv "průvan" v otevřené krabičce při nastavování nuly dokáže nastavení nuly rozhodit. S1 slouží k přepínání bočníků/rozsahů - u mě to jsou rozsahy 1/3/10/30/100/300W, čemuž odpovídají poměry bočníků ( 7.5m/(7.5m+15m) = 1:3, 7.5m/(7.5m+15m+52.5m+150m)=1:30 atd.).
Linearita je velice dobrá, pokud při rozsahu 300W prochází bočníkem proud 7A (odpovídá odporové zátěži 1.6KW), tak je chyba způsobená neliaritou cca 1%, na stejném rozsahu je měřák schopen zpracovat proud až 35A (avšak s poměrně velkým zkreslením).

Power meter

Autor: Luboš "Amarokcz" Stříteský

Původní schéma: Linear Application Data Book: National Semiconductor, 1986