English  Chinese  Español   Japanese   Portugalsky   Deutsch   العربية   Français   Русский   

Amarok

Moje motorka

Návody

Download

   

Guestbook

 


Měřič impedance smyčky ("nulomet")

Předně bych napsal, že se v žádném případě nejedná o přímého konkurenta továrně vyráběným meřičům impedance, tento způsob měření je už delší dobu považován za nevyhovující, ale pro orientační měření je to použitelné. Tuto konstrukci berte spíše jako zajímavost.
Druhé upozornění - pracujete s nebezpečným síťovým napětím, dbejte proto všech bezpečnostních zásad.

Princip měření je v tomto případě shodný jako u starého NULOMETu, tzn. síť je zatížena stejnosměrným proudem a měří se průměrné napětí, které odpovídá impedanci smyčky. Tímto způsobem je možné měřit impedanci pouze na napětí 230V. Zatěžovací odpor jsem zvolil oproti starému nulometu poměrně malý (6x menší), takže přesnost by měla být vyšší.
Loop impedace meter schematic

Odpory R1 až R5 spolu s D1 slouží jako stejnosměrná zátěž, ostatní součástky slouží k měření stejnosměrného napětí. Měřák musí být uA-metr (ideálně 100uA), R6 a R7 slouží ke kalibraci, S1 přepíná mezi rozsahy x1 a x10. L1 je zářivková tlumivka pro 18W trubici (indukčnost 4.7H), může být i jiná, avšak musí být splněno L1×C1>40 [H, mF]. Celý měřič se vejde do krabičky U-KPZ5 (v závislosti na použité tlumivce).

Kalibrace se provede buď podle továrně vyráběného měřiče, nebo se změří stejnosměrný proud zatěžovacími odpory (cca 0.076A) a napětí na C1 a z toho se ohmovým zákonem vypočítá impedance smyčky (na svorky "nulometu" se přivádí stejnosměrné napětí různých velikostí a provede se ocejchování měřáku podle ohmova zákona, kdy IMP=U/I; kde U je přivedené stejnosměrné napětí a I je stejnosměrný proud zátěží - cca 0.076A). Měření je díky stejnosměrnému napětí v síti vhodné provádět dvakrát (u druhého prohodit pořadí měřících hrotů) a obě naměřené hodnoty zprůměrovat.

V tabulce jsou maximální hodnoty impedancí v závislosti na jističi.
Impedance vs. circuit breaker

Loop impedance meter

Autor: Luboš "Amarokcz" Stříteský