English  Chinese  Español   Japanese   Portugalsky   Deutsch   العربية   Français   Русский   

Amarok

Moje motorka

Návody

Download

 

Guestbook

 

 

Nabíječka Ni-CD a Ni-MH akumulátorů

Nabíječu jednotlivých AA článků najdete zde.

Nabíječka využívá jediného opravdu spolehlivého způsobu ukončení nabíjení Ni-xx akumulátorů a tím je detekce oteplení, ke kterému dojde vždy po ukončení nabití. Nabíječka je tedy velmi jednoduchá, na schématech je navržena pro nabíjení jednoho nebo dvou sériově zapojených článků, napájecí napětí je 5V (např. USB).


Ni-CD/Ni-MH accu charger schematic
První verze je zapojena jako primitivní komparátor dvou napětí - jedno napětí je dáno teplotou a druhé je pevně nastavená hodnota. Spínač S1 slouží k zahájení nabíjení, nabíjecí proud se nastavuje přibližně jako 0.6/R7. Trimrem VR1 se nastaví vypínací teplota na cca 35°C. NTC1 musí být teplotně vázán na nabíjený akumulátor. Při použití většího napájecího napětí je možné nabíjet i akupacky. Q2 je nutné chladit!

Ni-CD/Ni-MH accu charger schematic - LM335 version
Druhá verze je jen obdobou první verze, k měření teploty se používá teplotní senzor LM335, který se chová jako zenerova dioda, na které je úbytek roven setině teploty v kelvinech (tzn. že je na něm při pokojové teplotě cca 3V). Senzor U1 je teplotně vázán na nabíjený akumulátor a U2 by měl být co nejdál od akumulátoru, protože měří teplotu okolního vzduchu. R1 a R6 se zvolí podle napájecího napětí tak, aby jimi protékal proud 0.5mA až 5mA. VR1 se nastaví tak, aby na katodě U2 bylo o cca 100mV větší napětí než na katodě U1 (nastavuje se ve chvíli kdy mají oba senzory stejnou teplotu!), toto nastavení zajistí, že nabíjení skončí při oteplení akumulátoru o 10°C.

Ni-CD/Ni-MH accu charger schematic - LM335 simple version
Třetí verze je úplně nejjednodušší, omezení proudu se předpokládá na straně zdroje např. odporem. Napětí zdroje naprázdno by mělo být minimálně o 4V větší než je napětí plně nabitého akumulátoru. S1 slouží k zahájení nabíjení, VR1 k nastavení teploty při které je ukončeno nabíjení, U3 je teplotně vázán s akupackem. R5 se nastaví tak, aby při nabíjení procházel senzorem U3 proud alespoň 0.5mA (maximálně však 5mA). R1 se nastaví tak, aby jím při sepnutém U2 procházel proud cca 10mA. D1 zabraňuje vybíjení akumulátoru ve chvíli kdy není nabíjen, D1 se může vynechat nebude-li naíječka vestavná. LED1 indikuje nabitý akumulátor.
Tato verze je vhodná např. jako doplněk pro nabíječky akupacků, které nabíjí konstantním proudem bez ohledu na stav nabití.

Ni-CD/Ni-MH accu charger schematic - LM335 simple version
Čtvrtá verze je jen modifikací třetí verze. Tuto verzi jsem vestavěl do akušroubováku se čtyřmi Ni-CD články, který měl k nabíjení zkratuvzdorný spínaný adaptér 6.5V/1A (omezení tedy zajišťoval sám adaptér). Změna oproti třetí verzi je ta, že nabíjecí napětí dostačuje jen o cca 0.5V větší než je napětí plně nabitého akumulátoru při nabíjecím proudu (u mého šroubováku to bylo cca 5.5V).

 

Autor: Luboš "Amarokcz" Stříteský

Původní schéma verze 1 a 2 viz datasheet LM335