English  Chinese  Español   Japanese   Portugalsky   Deutsch   العربية   Français   Русский   

Amarok

Moje motorka

Návody

Download

 

Guestbook

 

 

Stabilizátor "s dlouhým kabelem"

Tohle zapojení jsem byl nucen vymyslet, když jsem udělal zdroj s LM317 k jednomu starému digitálnímu foto, který odebíral při nabíjení blesku 1.5A a tím vznikal na 4m dlouhém kabelu takový úbytek, že se foto vždy vypnul.

Stabiliser schematic

Schéma stabilizátoru

Odpory R na obrázku značí odpor kabelu mezi stabilizátorem a zátěží, úbytek na odporu R mezi OUT a zátěží RL nesmí být větší než je referenční napětí LM317 (1.25V), jinak zapojení nefunguje, zároveň musí být výstupní napětí takto vytvořeného zdroje větší než 2.5V, což je referenční napětí U1 (TL431). Pokud by bylo potřeba vytvořit zdroj s napětí menším než je 2.5V dal by se použít třeba LM385, který má referenční napětí 1.25V. Výstupní napětí se nastaví pomocí R4 a R5: U=2.5*((R5+R4)/R5). Všechny součástky kromě LM317 jsou umístěny co nejblíže k zátěži (např. v konektoru a to v SMD provedení). Přívodní kabel musí být samozřejmě trojžilový - dvě žíly silové a jedna připojená k X1 (pin GND).

 
Autor: Luboš "Amarokcz" Stříteský