English  Chinese  Español   Japanese   Portugalsky   Deutsch   العربية   Français   Русский   

Amarok

Moje motorka

Návody

Download

 

Guestbook

 

 

Spínaný LED driver (nejen) pro výkonové LED

Všechny níže popsané drivery jsou pouze malou modifikací DC/DC měničů s MC34063 popsaných v jiném návodu. Hodí se k napájení LEDek jak obyčejných, tak výkonových z napájecího napětí 3V až 40V. Tyto drivery jsou výhodné díky vysoké účinnosti. Základní parametry měniče je možné vypočítat pomocí programu.

Pokud hledáte něco jednoduššího, podívejte se na následující návody: návod na LED drivery pro obyčejné LEDnávod na LED drivery pro výkonové LED, návod na STEP-UP LED drivery pro obyčejné LED, návod na "LED žárovku"návod na driver pro výkonové LED napájené ze sítě.

Pro všechny verze platí následující:
Maximální spínaný proud 1.5A, pokud by spínaný proud překročil 1.5A je nutné doplnit zapojení o posilující tranzistor (viz. návod na DC/DC měnič), D2 slouží jako ochrana před přepětím v případě nepřipojené zátěže (její zenerovo napětí se zvolí o něco větší než propustné napětí LED), C1 je na dostatečné napětí, L1 se nesmí přesytit, ve všech schématech je možné místo jedné LED použít více paralelně nebo sériově zapojených LED.
Regulace proudu je zajištěna měřením úbytku napětí na bočníku R3, referenční napětí MC34063 je 1.25V, což znamená, že na R3 by muselo být 1.25V (např. při použití 2.5W LED by na R3 byla ztráta rovna třetině výkonu LED). Tento nedostatek odstraňuje U2+C2+R1+R4, které zajišťují, že úbytek na R3 nemusí být tak velký (50mV až 300mV - lze nastavit).
Proud LEDkou se potom stanoví dle vztahu I=(2.5-(1.25*(R2+R1)/R1))/R3, proud je vhodné zkontrolovat, protože je závislý na přesnosti použitých součástek. R1 doporučuji použít 1.2K a R2 910R+trimr 500R.
Není-li požadován malý úbytek na R3 (např. pro 20mA LEDky), je možné U2+C2+R1+R4 úplně vynechat (R2=1K), proud LEDkou se pak stanoví podle vztahu I=1.25/R3.

STEP-UP verze
MC34063 STEP-UP LED driver - schematic
Maximální vstupní i výstupní napětí je 40V, závěrné napětí D1 musí být větší než je výstupní napětí (např.1N5822), R4<800*(V1-2.5), R5<50*V1/Ipk a zároveň R5<100*V1-100.

STEP-DOWN verze
MC34063 STEP-DOWN LED driver - schematic
Maximální vstupní i výstupní napětí je 40V, závěrné napětí D1 musí být větší než je vstupní napětí (např.1N5822), R4<800*(V1-2.5).

INVERTING verze
MC34063 INVERTING LED driver - schematic
Tato verze je vhodná pokud se napájecí napětí pohybuje blízko kolem propustného napět LED, v jiném případě toto zapojení nedoporučuji, protože je účinnost poměrně malá. 
Součet vstupního a výstupního napětí nesmí být vyšší než 40V, závěrné napětí D1 musí být větší než součet vstupního a výstupního napětí (např.1N5822), R4<800*(Vout-2.5), Vout je výstupní napětí (propustné napětí LED), úbytek na LED musí být vyšší než 2.5V.


Autor: Luboš "Amarokcz" Stříteský