English  Chinese  Español   Japanese   Portugalsky   Deutsch   العربية   Français   Русский   

Amarok

Moje motorka

Návody

Download

 

Guestbook

 

 

LED driver pro obyčejné LED

Tyto drivery jsou použitelné k napájení LED, pokud je napájecí napětí větší než propustné napětí LEDky + úbytek napětí na driveru.

Podívejte se na následující návody popisující různé LED drivery: návod na STEP-UP LED drivery pro obyčejné LEDnávod na LED drivery pro výkonové LED, návod na spínané LED drivery, návod na "LED žárovku"návod na driver pro výkonové LED napájené ze sítě.

Ve všech schématech je možné místo jedné LED použít více paralelně (paralelní zapojení bez odporu však nedoporučuji) nebo sériově zapojených LED.

Driver s J-FET tranzistorem
LED driver - JFET - schematic
V zapojení je využit BF256A jako zdroj proudu posílený PNP tranzistorem, proud se nastavuje odporem R1, ten je ve schématu nastaven na 14mA, ILED~1.4/R1. Q2 musí mít dostatečné proudové zesílení, aby tranzistorem Q1 protékal proud maximálně 1mA (při větším proudu se zmenšuje přesnost proudu v závislosti na napájecím napětí). Úbytek napětí na driveru je 2.5V.
Maximální napájecí napětí je 30V, pozor na ztrátový výkon na Q2.
Jako Q1 je možné použít libovolný N J-FET, pouze potom neplatí vztah pro výpočet proudu, který je i tak velmi orientační, protože J-FETy mají velký výrobní rozptyl, takže je nutné proud vždy zkontrolovat.

Driver s PNP tranzistory v.1
LED driver - PNP - schematic
Tohle je naprosto klasické zapojení proudového zdroje, R2 otevírá Q1 a při dosažení dostatečného napětí na R1 dojde k otevření Q1 a proud se stabilizuje na nastavené hodnotě, která je ve schématu nastavena na 18mA. ILED~0.7/R1. Úbytek napětí na driveru je přibližně 1V. Driver vykazuje mírnou závislost proudu na napájecím napětí.
Maximální napájecí napětí je 40V, pozor na ztrátový výkon na Q2.

Driver s PNP tranzistory v.2
LED driver - PNP v2 - schematic

Tato verze je vhodná pokud je požadováno aby byla LEDka osamocena, úpravou se zvýší nejmenší úbytek přibližně na 2.5V a výsledný proud je mírně závislý na napájecím napětí. ILED~0.7/R1. Úbytek napětí na driveru je přibližně 1.5V.
Maximální napájecí napětí je 40V, pozor na ztrátový výkon na Q2.

Driver s TL431 v.1
LED driver - TL431 - schematic
Zapojení využívá napěťové reference TL431, která sepne ve chvíli kdy je na R2 napětí 2.5V, sníží tím proud bází tranzistoru Q1 a stabilizuje se tak proud LEDkou. ILED=2.5/R2+IU1. IU1 je proud který prochází referencí TL431 a je závislý na R1, hodnota tohoto proudu je IU1~(UV1-ULED)/R1.
Tato varianta má i přes zřejmé nevýhody narozdíl od té druhé uplatnění a to např. tam, kde je nutné, aby byla LEDka osamocena od driveru. Úbytek napětí na driveru je přibližně 3V.
Maximální napájecí napětí je 35V, pozor na ztrátový výkon na Q1.

Driver s TL431 v.2
LED driver - TL431 v2 - schematic
V druhé variantě driveru s TL431 je LEDka připojena ke kolektoru tranzistoru, tudíž proud LEDkou je dán přímo vztahem ILED=2.5/R2. Tato varianta je jediná, která je teplotně stabilní a lze u ní velmi přesně nastavit proud pouhým výpočtem. Úbytek napětí na driveru je přibližně 4.5V.
Proud LEDkou je ve skutečnosti nepatrně menší (s BC547C je menší o 0.002% - vzhledem k přesnosti TL431 je to zanedbatelná chyba), pokud má tranzistor malé zesílení (ß<100), tak se proud přesněji stanoví podle následujícího vztahu ILED=(2.5*(ß-1))/(R2*ß).
Maximální napájecí napětí je 35V, pozor na ztrátový výkon na Q1.

Spínaný driver
LED driver - switched - schematic

Tento driver je vhodný v případě, že by na výkonovém tranzistoru některé z předcházející verze byl moc velký ztrátový výkon. Zapojení pracuje následovně: Q1, Q3, R4 a R2 tvoří zdroj proudu stejný jako u PNP verze, automatické spuštění tohoto zdroje proudu obstarává Q1, R6 a R3, po spuštění proudového zdroje dojde ke zvyšování proudu tlumivkou a nabíjení C1 přes L1 a D2, po dosažení nastaveného proudu dojde k omezení proudu tlumivkou a náhlému poklesu napětí na L1, tento pokles napětí způsobí zavření Q2 a tím vypnutí proudového zdroje, po vyčerpání energie akumulované v L1 se přes R3 a R6 zvýší napětí na bázi Q2, dojde k jeho sepnutí, tím i spuštění proudového zdroje a celý cyklus se opět opakuje. Q4 a R5 zajišťují konstantní proud LEDkou v celém rozsahu napájecího napětí, pokud je napájecí napětí konstantní je možné Q4 a R5 vynechat (proud při 40V je pak o 50% vyšší než podle vztahu, při 10V je proud stejný).
Proud LEDkou určuje R2, na schématu je proud nastaven na cca 20mA. ILED~0.4/R2. U této verze je nutné nastavený proud zkontrolovat a v případě potřeby opravit hodnotu R2.
Maximální napájecí napětí je 40V, účinnost je přibližně 50%.Autor: Luboš "Amarokcz" Stříteský
Původní schéma spínaného driveru přebzato z http://www.simplecircuitdiagram.com/2010/02/13/discrete-high-current-switch-mode-led-driver/