English  Chinese  Español   Japanese   Portugalsky   Deutsch   العربية   Français   Русский   

Amarok

Moje motorka

Návody

Download

 

Guestbook

 

 

LED driver pro výkonové LED napájené ze sítě

Pozor! Celé zapojení je pod nebezpečným síťovým napětím!

Led driver se hodí pro napájení výkonových LED s proudem větším než 100mA a malým úbytkem napětí (jednotky voltů) přímo ze sítě.
Zapojení lze použít i pro napájení LEDek s malým proudem, avšak jednodušší (asi i vhodnější) je toto zapojení.

Power LED driver schematic
Srdcem zapojení je IR2153, což je polomůstkový budič MOSFETů. Na výstup polomůstku je připojen usměrňovací můstek ze schottky diod, vyhlazovací kondenzátor a samotná výkonová LED. Tlumivka L1 slouží k omezení proudu procházejícího LEDkou. Proud procházející LEDkou se dále reguluje změnou pracovní frekvence polomostu (trimr VR1) a je přímo úměrný napětí v síti.
Proud se stanoví přibližně jako I=UC3/(16*f*L1).

Kondenzátor C4 by měl být alespoň 10uF na napětí podle počtu sériově zapojených LED, je vhodné k němu paralelně připojit keramický nebo fóliový kondenzátor 1uF. L1 ve schématu (250uH) společně s pracovní frekvencí 110kHz dává proud LEDkou cca 0.7A. Kondenzátor C2 by měl být kvalitní, nejlépe na 105°C, protože je namáhán poměrně velkým proudem. Méně kvalitní C2 je možné vylepšit paralelním připojením dalšího kondenzátoru např. 470nF/X2. NTC termistor je možné úplně vynechat, nebo nahradit odporem 10R/2W.

LED je galvanicky spojena se sítí! Pokud je potřeba bezpečné oddělení od sítě je nutné použít malý impulsní oddělovací transformátor s poměrem závitů 1:1, viz schéma:
Isolated LED driver
Všechny součástky jsou stejné jako u verze bez galvanického oddělení. Pro LED 5W/650mA je minimální indukčnost primáru (a i sekundáru) cca 50uH, jádro musí být dimenzované minimálně na proud 1.3A (dvojnásobek DC proudu LED), nesmí mít vzduchovou mezeru a musí mít dostatečnou izolaci.

Při nastavování frekvence s jinou tlumivkou než 250uH pozor na to, aby nebyla pracovní frekvence nastavena na rezonační frekvenci L1+C1. Tlumivka musí být dostatečně dimenzována tak, aby se nepřesytila.


 
Autor: Luboš "Amarokcz" Stříteský