English  Chinese  Español   Japanese   Portugalsky   Deutsch   العربية   Français   Русский   

Amarok

Moje motorka

Návody

Download

 

Guestbook

 

 

Osvětlení budíků, kontrolky, koncové a parkovací světlo z LED

Gauge lightining

K výměně jsem byl donucen, jelikož kontrolky nebyly vůbec vidět a výměna dosavadních 2W za 4W by nebyla možná z důvodu dobíjení, parkovací světlo a koncové světlo bylo spíše jen jako doplnění a osvětlení budíků bylo vyměněno kvůli malé svítivosti. Původně jsem měl všude žárovky 2W - 1x parkovací, 2x koncová (tam 5W), 3x budíky a 3x kontrolky - celkem tedy 24W, které byly vyměněny za LED s celkovou spotřebou 4W, tudíž jsem ušetřil úctyhodných 20W v důsledku toho od té doby nemusím často dobíjet akumulátor.
Kontrolky jsem vyřešil tak, že jsem vzal původní žárovku 2W, odstranil jsem baňku s vláknem a lepidlem, dovnitř patice jsem vložil příslušný odpor a LEDku (3mm, 4,5Cd, úbytek napětí 3V, proud 20mA úhel 20°), vše jsem připájel a zalepil lepidlem.U kontrolky směrových světel jsem narazil na problém - LED svítí jen když proud teče tím správným směrem, tudíž mi LED svítila jen když blinkr blikal na jednu stranu a když blikal na druhou tak LED nesvítila, vyřešil jsem to tak, že jsem dal do patice 2 LEDky a každou zapojil do jiného směru (antiparalelně), takže ve výsledku při zapnutém levém blinkru bliká ta LEDka která je v patici více nalevo a naopak. Pro dálkové světlo jsem zvolil klasickou modrou a pro ostatní bílou barvu, protože bílá je dobře vidět i na přímém slunci. Stejným způsobem jsem provedl i parkovací světlo.

LED in bulb socket
Zabudování LED do patice
Osvětlení budíků jsem provedl přímo, to znamená, že to není jako dříve odrazem o vnitřek budíku, ale dioda je přímo namířená na stupnici budíku tak, že do budíků je vyvrtána 3mm díra a LED je do něj napevno přilepena (obr 1 a 2), provedení je možná trochu nešťastné, ale je efektivní a v mém případě, kdy jsou budíky v dalším plastovém válci, to nekazí ani vzhled. Do otáčkoměru a tachometru jsem použil do každého 2x 4,5Cd  (stejnou jako do kontrolek) - to se neprojevilo jako nejlepší volba, protože mají malý úhel a tudíž jsou na budíku dva světelné kužely a zbytek je osvětlen méně (ale dostatečně). Po zkušenosti s tímto jsem si do teploměru koupil zelenou LED (1Cd, úbytek napětí 3,3V, úhel 110°, proud 20mA).

Osvětlení otáčkoměru Osvětlení tachometru Osvětlení teploměru

Konstrukce koncového světla byla poněkud složitější - šlo o dvě desky plošných spojů se zářezy zasunutými do původní patice. Celkem byly vyrobeny dva kusy DPS s přilepenou paticí a jeden kus obsahoval: příslušné odpory, dvě bílé LED (4Cd, 80°, 30mA), jednu červenou LED (1,3Cd, 90°, 50mA) a pět červených LED 5mm (4Cd, 60°, 20mA). Svítivost celé DPS je překvapivě dobrá i z nepříznivých úhlů. Na obrázku je porovnání svítivosti s brzdovým světlem 21W.

Koncové světlo Koncové světlo - srovnání Koncové světlo

Hodnotu příslušného odporu vypočítáte takto:

R=(Up-Ud)/Id

Up = palubní napětí (7,2 nebo 14,4V)

Ud = ztráta napětí na diodě (3.3V u bílé)

Id = maximální proud pro danou LED (běžně 0.02A)

Např. pro diodu s Ud=3V, Id=0,02A a Up=7,2V vychází odpor 210Ohm (tzn. nejmenší použitelný odpor), nejbližší vyšší sehnatelný odpor je 220Ohm - proud potom vychází 19mA (při 7,2V), já jsem použil odpory 270Ohm (proud vychází 15mA při 7,2V a 11mA při 6V) a se sníženou svítivostí není problém. Rozdíl mezi proudem 20mA a 10mA je znatelný pouze při přímém srovnání.

 
Autor: Luboš "Amarokcz" Stříteský