English  Chinese  Español   Japanese   Portugalsky   Deutsch   العربية   Français   Русский   

Amarok

Moje motorka

Návody

Download

 

Guestbook

 

 

Elektronický zářivkový předřadník (ECG) s předehřevem

Jedná se o modifikaci obyčejného předřadníku který je popsán v jiném návodu - doporučuji si ho prohlédnout pro nastínění základní funkce elektronického předřadníku.

Lamp life vs. ballast type and cycle count

V tomto předřadníku je navíc ochrana MOSFETů před nadproudem a tím i ochrana rezonačního kondenzátoru před přepětím a ochrana celého předřadníku v případě, že není trubice připojena, nebo je poškozena. Druhé vylepšení spočívá v předehřevu, který zajišťuje maximální využití životnosti trubice (viz graf výše).

Primárně je předřadník určen jen pro jednu trubici, pokud připojíte více trubic paralelně (jako u obyčejného předřadníku), tak jedině totožné trubice, avšak spolehlivou funkci nezaručuji.

Vše potřebné si můžete spočítat v tomto programu. Přesněji je možné vše simulovat zde, doporučuji vždy provést kontrolní simulaci pro pracovní frekvenci a pro předehřívací frekvenci pro ověření výsledků vypočítaných pomocí programu.

IR2153 ballast with preheat schematic

Podstatná část zůstává stejná jako u jednoduššího předřadníku, navíc je tu obvod okolo časovacího kondenzátoru, který zajistí, že po spuštění běží polo-můstek na vyšší frekvenci, tím dojde k nažhavení vláken, ale zároveň nesmí dojít k zapálení oblouku, po stanovené době se frekvence plynule snižuje a dojde k zapálení výboje. Pokud je trubice poškozená dojde při dosažení rezonační frekvence k aktivaci proudové ochrany a předřadník se vypne (opět se zapne, když se na cca 10s odpojí napájení). Další věc, která je navíc je ochrana proti přetížení (proudová ochrana) kterou obstarává Rsc a tyristor X1. RC konstanta R9*C7 by měla být menší než 1/20 (minimálně 1/40) periody předehřívací frekvence, R9>1k. Rsc se volí co nejmenší, ale zároveň nesmí během zapalování dojít k sepnutí X1, přesnou hodnotu je nejlepší vyzkoušet, např. pro 18W/T8 trubici je optimální 0.25R. Csnub=39pF*[výkon předřadníku]. C6=1uF*[výkon předřadníku]. R5 se volí tak, aby i během předehřevu bylo na C5 alespoň 12V, dostačující je 68K/2W, ale záleží to na použitých MOSFETech. Tlumivka se nesmí přesytit při běhu ani při staru (nejlepší je použít vzduchovou). Při odpojené trubici je na tranzistorech větší ztráta (kolem 1W) než například při připojené trubici 58W, takže je vhodné tranzistory vždy opatřit miniaturním chladičem. C5 stačí 1uF (keramický nebo fóliový, popř. elektrolyt cca 10uF + 100n paralelně keramický). Zbývající součástky viz.program.

Rezonační kondenzátor, tlumivka a obě frekvence se zvolí tak, aby:
1) během předehřevu nepřekročilo napětí  U(cres,PEAK+) hranici při které by došlo k předčasnému zapálení, 
2) během předehřevu protékal kondenzátorem (a tím i žhavícími vlákny) dostatečně velký proud (I(Cres,RMS)), který způsobí nažhavení vláken během nastavené doby předehřevu, 
3) rezonační frekvence ležela mezi pracovní frekvencí a předehřívací frekvencí,
4) byl proud trubicí v mezích stanovených výrobcem.

Ve výpočtu se objevuje několik parametrů, které je obtížné sehnat, pokud je neseženete je možné následující:
Napětí na trubici a proud trubicí změřit osciloskopem na jiném předřadníku, nebo použít tuto tabulku, v tabulce jsou rovněž uvedeny maximální napětí během žhavení a minimální napětí pro zapálení nažhavené trubice. Neznámé maximální napětí během žhavení a minimální napětí pro zapálení nažhavené trubice je možné zjistit experimentálně.
Další neznámé hodnoty jsou Q-PH, Rsub a P-PH, nějaké hodnoty jsou v další tabulce, jiné trubice je nutné je změřit následovně: žhavící vlákno trubice se připojí na laboratorní zdroj a pomalu se od nuly zvyšuje napětí dokud nezačne vlákno velice slabě svítit (je nutné mít v místnosti naprostou tmu), napětí na zdroji je potom Uz a proud Iz, Rsub se pak spočítá z Ohmova zákona Rsub=Uz/Iz, P-PH=Uz*Iz, následně se na zdroji nastaví napětí Uz a proud se omezí na 1.1*Iz, vychladlá trubice se připojí ke zdroji a začne se měřit čas, po určité době zhasne na zdroji kontrolka signalizující omezení proudu - tuto dobu označíme Tq, Q-PH se pak spočítá jako Q-PH=[P-PH]*Tq, čas Tq je nutné měřit s přesností na 0.1s. Tyto hodnoty jsou "průměrné", limitní se spočítají následovně: P-PHmax=[P-PH]*1.35, P-PHmin=0.7*[P-PH], Q-PHmin se stanoví při P-PHmax (zdroj se nastaví tak, aby odebíraný výkon odpovídal P-PHmax) a Q-PHmax se stanoví při P-PHmin. Z toho je vidět, že při použití malého P-PH je nutné použít velké Q-PH.

V tomto krátkém klipu je ukázka předehřevu na trubici 18W/T8, vlevo je na stínítku osciloskopu vidět průběh proudu tranzistorem Q2 (proud 400mA/dílek, časová osa 5us/dílek), předehřev je zde nastaven na extrémních 3.0s a to proto, že se jedná o starou trubici T8, která má nízké zápalné napětí a při "normální" délce předehřevu docházelo k samovolnému zapálení, tento problém však u nových trubic nehrozí.

 
Autor: Luboš "Amarokcz" Stříteský
Data v tabulce 
ECG-T.gif a ECG-TPH.gif změřila společnost OSRAM