English  Chinese  Español   Japanese   Portugalsky   Deutsch   العربية   Français   Русский   

Amarok

Moje motorka

Návody

Download

 

Guestbook

 

 

Jednoduchý měřič ESR elektrolytů (ESR meter)

Jedná se o velmi jednoducho verzi ESR měřiče, která má rozlišení maximálně 0.5Ohm a tudíž je vhodná pro hledání opravdu špatných kondenzátorů, pro přesné měření ESR, např. pro použití ve spínaném zdroji, je vhodný přesný ESR měřič.

Elektrolytické kondenzátory se vyskytují ve všelijaké elektronice, bohužel jejich nevýhodou je poměrně malá spolehlivost, což způsobuje, že většina závad spotřební elektroniky je způsobena vadným elektrolytem. Vadný elektrolyt se projevuje tím, že má nepatrně (někdy i více) zmenšenou kapacitu, ale hlavně se u něj hodně zvětšuje ESR. ESR je zkratka pro parazitní odpor který je vřazený sériově ke kondenzátoru. To je důvod, proč jsem se rozhodl postavit tento měřič ESR - nutnost měření ESR je pro různé opravy podmínkou.
Simple ESR meter schematic
V zapojení je použit obvod 555 (bližší popis zapojení s 555 je zde) jako zdroj obdélníkového signálu o frekvenci 100KHz - při této frekvenci je kapacitní reaktance kondenzátorů větších než 2uF menší než 1Ohm, tudíž vnesená chyba je relativně zanedbatelná. Obdélník je aplikován na měřený kondenzátor, na kondenzátoru vznikne úbytek napětí, které je úměrné kapacitě avšak při takto velké frekvenci je napětí způsobené kapacitní reaktancí zanedbatelné vůči úbytku který způsobuje ESR, takže se dá říci, že úbytek napětí na kondenzátoru je přímo úměrný ESR. Úbytek je poté usměrněn rychlou diodou s co nejmenším úbytkem napětí (schottky) a napětí je zobrazeno na ručkovém milivoltmetru. D2 chrání měřidlo tím, že má o něco větší úbytek napětí než je max.napětí měřidla. R4 a R5 se volí podle použitého měřidla. Měřidlo se kalibruje tak, že se na měřící šňůry připojují postupně odpory 1R, 2R, 3R, atd. a zaznamenávají se na stupnici hodnoty odporů, ty pak odpovídají ESR. Měřící šňůry při kalibraci (a pak i při provozu) musí být vůči sobě zafixovány, protože jejich indukčnost a vzájemná kapacita má velký vliv na měření, navíc musí být kalibrační odpory miniaturní (např.při použití drátového odporu to kvůli indukčnosti ukazuje až o 5Ohm jinak). 


ESR meter

 
Autor: Luboš "Amarokcz" Stříteský
Původní zapojení: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_103243/article.html