English  Chinese  Español   Japanese   Portugalsky   Deutsch   العربية   Français   Русский   

Amarok

Moje motorka

Návody

Download

 

Guestbook

 

 

Elektronický přerušovač směrových světel

Výroba tohoto elektronického přerušovače světel byla podmíněna tím, že starý bimetalový si blikal jak chtěl, byl pouze na určité žárovky (např. 2x21W), byl náchylný na nárazy a navlhnutí a odebíral žárovkám hodně energie (Úbytek na bimetalu je až 1V což při napájení 6V dělá až 25% ztrátu svítivosti).
Elektronický přerušovač světel je vhodný pro napájení napětím 6 až 12V a spínaný proud může být v závislosti na chladiči až 75A (s tranzistorem IRF4905 bez chladiče maximálně 8A), v případě použití relé místo tranzistoru (to ale nedoporučuji) je proud daný konkrétním relé. Z toho všeho vyplývá použití v jakémkoliv motocyklu/autu. V případě použití tranzistoru je další limitací to, že na přívod "napájení" se musí připojit plus pól a tím pádem musejí být žárovky jedním "koncem" připojené na minus (ale to většinou tak je, omezení to může být snad jen třeba pro Jawy 250 které mají + na kostře).

Electronic signal light breaker schematic

V zapojení je použit časovač typu NE555 (nebo CMOS555, ale ten může být nevhodný vlivem rušení vznikající zapalovací soustavou) zapojený jako astabilní multivibrátor (bližší popis zapojení s 555 je zde). Kmitočet časovače je určen kondenzátorem C2 a odpory R1,2. Z výstupu časovače je přes odpor R3 ovládán výkonový spínač T1 (nebo elektromagnetické relé) osazený tranzistorem IRF 4905 (55V/75A/200W/0,02R) - jiné tranzistory nejsou většinou vhodné, jelikož IRF4905 má malý odpor v sepnutém stavu a tudíž se méně zahřívá. Odpor R4 vytváří kladné předpětí do řídící elektrody T1, aby nedocházelo k samovolnému sepnutí. Napájení přerušovače (kladné) je přiváděno ze spínací skříňky. Záporné napětí je přiváděno přes D1 která se otevře v okamžiku, kdy je spínač rozepnutý - přes tuto diodu se nabije kondenzátor C1, který je zvolen tak, aby podržel napájecí napětí přes celou dobu spínání. V případě samostatného napájení je vynechána dioda a je vynechán i kondenzátor C1. Výstup přerušovače se připojuje na vlastní přepínač směrových světel. Pro 6V variantu doporučuji použít variantu s odděleným napájením, protože 6V je na hranici, kdy se tranzistor plně otevírá.
Výsledkem celé práce je pravidelná frekvence 1,19Hz, mnohem větší svítivost stejných žárovek a odpadnutí možnosti poruchy vlivem vlhkosti, nebo nárazu.
Frekvenci spínání lze změnit kondenzátorem C2 a odpory R1,2 podle vztahu: f=1,44/((R1+2R2)*C2)

POZOR - schéma a DPS je pro P-MOSFET (IRF4905), při použití N-MOSFETu se celé zapojení podstatně mění.

Electronic signal light breaker PCB

DPS základní verze elektronického přerušovače

Electronic signal light breaker schematic for 6V

 

Electronic signal light breaker schematic with relay
 


Autor: Luboš "Amarokcz" Stříteský