English  Chinese  Español   Japanese   Portugalsky   Deutsch   العربية   Français   Русский   

Amarok

Moje motorka

Návody

Download

 

Guestbook

 

 

DC/DC měnič pro (bílé) LED

Tyto měniče slouží k napájení LED ze zdrojů, jejichž napětí je menší než propustné napětí LEDky (popř. sériového spojení LEDek).

Podívejte se na následující návody popisující různé LED drivery: návod na LED drivery pro obyčejné LEDnávod na LED drivery pro výkonové LED, návod na spínané LED drivery nebo návod na "LED žárovku".

Ve všech schématech je možné místo jedné LED použít více paralelně nebo sériově zapojených LED.

Verze s tlumivkou
White LED driver schematic
Měnič pro LED je vhodný např. pro napájení bílé LED z článku 1.5V. Napájecí napětí musí být menší, než závěrné napětí LED. Proud diodou se nastavuje pomocí odporů R1 a R2, na schématu je to nastaveno na cca 10mA. L1 mění pouze pracovní frekvenci. Při napájení z jednoho článku je maximální proud, který se z tohoto zapojení dá dostat cca 10mA při použití jedné LED, s více LED je proud ještě menší. Pro 2 LED v sérii je vhodné napájecí napětí alespoň 2V, pro 3 LED 3V. Maximální propustné napětí LED na výstupu nesmí být vyšší než 10V (např. maximálně 3 bílé LED v sérii) kvůli závěrnému napětí přechodu B-E. Účinnost je 30 až 60% dle použitých komponent a napájecího napětí.

Flyback verze
White LED driver schematic - flyback
Tento měnič pro LED se hodí především do svítilen napájených jedním nebo dvěma 1.5V články, je vhodný pro napětí cca od 1V, maximální napájecí napětí nesmí být větší než propustné napětí LED.
Princip je jednoduchý: jde vlastně o jednočinný samokmitající STEP-UP měnič. Po připojení napětí se tranzistor přes vinutí S1 otevře, tím se na tom samém vinutí indukuje opačné napětí, tranzistor se uzavře a magnetické pole okolo transformátorku indukuje vyšší napětí které je usměrněno diodou a "uskladněno" v kondenzátoru. 
Dioda musí být dostatečně rychlá - vhodná je schottky. Tranzistor by měl mít malé saturační napětí a co největší zesílení kvůli účinnosti měniče - celkem vhodný je obyčejný BC54xC, rezistor připojený k jeho bázi má přibližně 1K a jeho změnou je možné měnit proud diodou. Kondenzátor může být jakýkoliv, kapacita většinou bude postačovat např.10uF
. Transformátorek jsem udělal z tlumivky na kterou jsem namotal 2x40 závitů drátem o průměru 0,2mm. Proud je ve schématu nastaven na 20mA, je ale závislý na konkrétním transformátorku. Účinnost je 50 až 70%.
S použitým tranzistorem, počtem LED, hodnotou rezistoru a počtem závitů můžete experimentovat, dá se tím zlepšit (nebo i zhoršit účinnost). V případě, že se měnič nerozeběhne stačí prohodit vývody u jednoho vynutí (jedno u kterého, ale jen u jednoho).

 
Autor: Luboš "Amarokcz" Stříteský
Původní zapojení převzato z Amatérského rádia a
http://electroschematics.com/6195/high-efficiency-led-with-1-5-volts/