English  Chinese  Español   Japanese   Portugalsky   Deutsch   العربية   Français   Русский   

Amarok

Moje motorka

Návody

Download

 

Guestbook

 


Odibu - sluchátkový (linkový) zesilovač (předzesilovač)

Jedná se o sluchátkový zesilovač koncipovaný jako operační zesilovač "posílený" diskrétním bufferem. Je možné ho použít jako předzesilovač bez korekcí. Na rozdíl od většiny "Hi-Fi" sluchátkových zesilovačů, které se na netu vyskytují (typu OZ+bipolární tranzistory v třídě AB, nebo dokonce B a podobná zvěrstva) je tento zesilovač opravdu kvalitní. Tato koncepce se vyskytuje docela často a to jako spojení kvalitního operačního zesilovače a bufferu BUF634. BUF634 je ale poměrně špatně dostupný a docela drahý. Proto je tu nahrazen diskrétním diamond bufferem.
Odibu - headphone / line amplifier schematic

X1 by měl být dostatečně kvalitní operační zesilovač, výsledek je totiž z 95% postavený na tomto zesilovači. Já použil LT1122, což je dobrý kompromis mezi cenou a kvalitou. Vhodný je také LT1115, LME49710, AD825, OPA627A, AD797, LT1363, LT1360, AD844, AD810, OPA134 nebo i obyčejný NE5534. Při použití jiných OZ bude pravděpodobně nutné zvětšit C1 pro zajištění stability (nutno vyzkoušet).
Ve schématu je naznačen pouze jeden kanál, před vstup IN je vhodné umístit potenciometr pro regulaci hlasitosti (max. 10k).
Odpory R22 a R23 nastavují klidový proud a tím i maximální výstupní proud do kterého pracuje výstupní buffer ještě ve třídě A (dále už jen ve třídě AB, avšak stále v dobré kvalitě). Není-li zesilovač určen do
ZERO DAC místo původního sluchátkového zesilovače je možné klidový proud zvýšit (zvětšením R7/R8, nebo zmenšením R22/R23). Odpory R9 a R10 nastavují zesílení: A=1+R10/R9, R4 a C5 omezují šířku pásma (tak, jak je to nastavené se to může zdát zbytečné, ale kvůli fázovému zkreslení je to vhodné; pokud by se použil pomalejší operační zesilovač je vhodné použít větší kondenzátor).
Napájecí napětí je nejvhodnější +/-15V (jako základ např. toroid 2x18V + vyhlazení + stabilizace s LM317/LM337 + kapacitní násobič, nejlépe však kvalitní symetrický zdroj).

Změřené parametry při použití jako sluchátkového zesilovač v upraveném ZERO DAC (na vstupu log.potenciometr 10k, THD při 1kHz, IMD při 60Hz+7kHz, měřeno přímo na desce zesilovače s AKG K240 MKII jako zátěž, SNR vztaženo ke každému Up-p)
Odibu - Amplifier parameters

A ještě další naměřené charakteristiky při použití jako sluchátkový zesilovač v upraveném ZERO DAC: THD při 1kHz a maximálním zesílení, spektrum šumu při maximálním zesílení a při polovičním zesílení, THD při 1kHz a polovičním zesílení, THD při 3kHz a polovičním zesíleníTHD při 42Hz a polovičním zesílení, IMD 60+7000Hz při polovičním zesílení a při plném zesílení, IMD 250+8020Hz při polovičním zesílení, THD při 15kHz a polovičním zesílení, THD při 15kHz a maximálním zesílení, výstupní impedance je v celém akustickém pásmu <0.2ohm.
Pro zajímavost srovnání základní parametrů "velké" verze s různými OZ [THD 1kHz / THD 15kHz / IMD 250Hz+8kHz]: TL061 0.003%/0.006%/0.003%, LM741 0.003%/0.015%/0.005%, NE5532 0.004%/0.005%/0.005%, LT1122 0.002%/0.003%/0.003%, limity měřícího zařízení 0.002%/0.003%/0.003%. Rozdíly nejsou až tak propastné, nicméně poslechově jsou rozdíly velké.

Předloha PCB v 300DPI vhodná i k frézování, čárkované rozšíření je jen v případě umístění do ZERO DAC.
A na následující fotce je hotový zesilovač před vestavbou do ZERO DAC:
Odibu - completed PCB

Odibu jako samostatný sluchátkový zesilovač

"Velký Odibu"

Plnohodnotná, "velká" verze se skládá z kvalitního symetrického zdroje napájeného toroidem (v tomto případě INDEL 40VA 2x24V), samotného zesilovače osazeného LT1122 a to vše v krabičce KK07-231. K "dokonalosti" chybí snad jen kvalitnější konektor.
Frekvenční charakteristika je rovná od DC do několika stovek kHz, THD v celém akustickém pásmu a IMD (250Hz+8kHz) je menší než 0.003% (hodnoty jsou limitovány možnostmi měřícího zařízení). Maximální výstupní napětí při napájení +-15V je 8.5VRMS, šum (do 16kHz) na výstupu při plném zesílení je 40uVpp(SNR 115dB při plném vybuzení, stanoveno z hodnot špička-špička), přeslechy jsou jednotky dB pod SNR. S IEM (105dB/mW a 16ohm) je na výstupu absolutní ticho.
A ještě dvě čísla z přesnějšího měření: THD 1kHz = 0.0004% a THD 15kHz = 0.0007%. Zkreslení je v tomto případě již limitováno operačním zesilovačem, který nepatří mezi ty úplně nejméně zkreslující, s LME49710, AD797 nebo OPA627 by byly výsledky zcela jistě lepší.

Odibu - Front panel

Odibu - Back panel  Odibu - Inside amp

"Malý Odibu"

Na následujících fotkách je zesilovač vestavěný do krabičky U-AH311 s primitivním zdrojem s EI trafem a LM317/LM337. Celý zesilovač je koncipován jako kompromis vzhledem k rozměrům ale i ceně.
Takto samostatný zesilovač se chová o něco lépe než když je v ZERO DAC: frekvenční charakteristika rovná od DC do několika stovek kHz, THD v celém akustickém pásmu a IMD (250Hz+8kHz) je menší než 0.005%, DPS navržena tak že i v poměrně silném magnetickém poli (jako na obrázku níže - poblíž EI trafa) je brum i s IEM jen špatně slyšitelný. To vše s LT1122.

Odibu - Inside amp

Odibu - Back panel  Odibu - Front panel

Autor: Luboš "Amarokcz" Stříteský

Podobný zesilovač: http://web.telecom.cz/macura/buffer_en.html