English  Chinese  Español   Japanese   Portugalsky   Deutsch   العربية   Français   Русский   

Amarok

Moje motorka

Návody

Download

 

Guestbook

 

 

Úprava PC zdroje (ATX) na regulovatelný zdroj

POZOR! I přes jednoduchost úpravy si dávejte pozor na to že pracujete se síťovým napětí a na to, že v případě špatné volby odporového děliče může dojít k destruktivní poruše.

Upravený ATX zdroj ze starého počítače se hodí k mnoha účelům, protože je dobře dostupný, velmi výkonný, malý, lehký a cenově dostupný. To je důvod proč jsem se pro tuto úpravu rozhodl. Úprava je vhodná pouze pro dvojčinné zdroje s TL494, KA7500 nebo jiným ekvivalentem.
Vnitřní zapojení TL494

Rozsah 3V až 15V
ATX PSU modification schematic
Úprava ATX zdroje na rozsah 3 až 15V je velice jednoduchá, protože stačí pouze upravit zpětnovazební okruh a to tak, jak je popsáno ve schématu. Přívodní cesty k Error1+, Error1-, Error2+, Error2-, CompIN a DeadTCtrl je nutné přerušit hned u IO a přidat součástky, které jsou ve schématu (kromě U1). Dělič složený z potenciometru, R4 a R5 nastavuje výstupní napětí, tak jak je to na schématu je regulace 12V větve možná v rozsahu 3 až 15.5V. Napětí na ostatních větvích se mění úměrně k napětí na 12V větvi. Ještě bych dodal, že takto upravený zdroj už nemá žádnou ochranu proti přetížení, zkratu, přepětí atd.

Rozsah 3V až 40V
ATX PSU modification schematic

ATX PSU modification schematic

Úprava na větší rozsah je už složitější, protože kondenzátory na výstupu jsou jen na 16V a diody na 30 nebo 40V. Podstata úpravy je stejná jako úprava ATX zdroje provedená v laboratorním zdroji. Úpravou lze změnit rozsah napětí na 12V větvi až do 40V, což ale záleží na konkrétním zdroji. Prvním krokem je odstranění celé výkonové části na sekundáru (kondenzátory, tlumivky, diody) a odizolování sekundáru transformátoru od zbytku zdroje (tím je rozuměno přerušení všech cest které vedou od transformátoru k čemukoliv). Přívodní cesty k Error1+, Error1-, Error2+, Error2-, CompIN a DeadTCtrl je nutné přerušit jako u předchozí úpravy a následně přidat součástky, které jsou ve schématu (kromě U1). Diodový můstek je připojen mezi "konce" 12V větve, polohu vývodů 12V větve si musíme zapamatovat předtím, než sekundár rozebereme, dále je vhodné trafo doplnit pojistkou jako ve schématu. Diody jsou rychlé na 100V, proud dle výkonu zdroje. Tlumivka L1 je tlumivka původní a je využita buď 12V nebo 5V větev tlumivky (dle proudu který má zdroj dodávat). Potenciometrem se nastavuje napětí v rozsahu 3 až 40V. PTC termistor je disk např. z monitoru, který je umístěn na chladiči 10 až 15K/W a zajišťuje 5W zátěž při jakémkoliv napětí.

Varianta s optočlenem je vhodná pro všechny zdroje a je nutná pro zdroje bez stand-by zdroje, varianta bez optočlenu je vhodná pouze pro zdroje se stand-by zdrojem.

Nadproudová ochrana
Overcurrent protection
Je vhodná pro všechny tři varianty, spočívá ve změně obvodu kolem "deadtime control" a "error amplifier". R3 a C3 zajišťuje soft-start zamezující nežádoucímu sepnutí ochrany při spuštění zdroje. CTX1 je proudové trafo, například železoprachový toroid T10 1:30 závitů, primár CTX1 je zapojen sériově se sekundárem výkonového zdroje (drát protažený středem toroidu). R4, R5, VR1 a C4 se přizpůsobí konkrétnímu proudovému transformátoru a VR1 se pak nastaví na požadovaný proud.

 

 

Autor: Luboš "Amarokcz" Stříteský

Schéma vnitřního zapojení převzato z datasheetu TL494