English  Chinese  Español   Japanese   Portugalsky   Deutsch   العربية   Français   Русский   

Amarok

Moje motorka

Návody

Download

 

Guestbook

 

 

Automatické vypnutí nejen pro bateriově napájená zařízení

Tohle zapojení jsem vymyslel, protože jsem byl do nedávna vlastníkem měřáku, který tuto funkci měl a poněkud jsem si na to zvykl. Zabudoval jsem toto zapojení do obyčejného multimetru, který tuto funkci neměl a následně jsem automatické vypínání použil např. u Přesného ESR metru.
Automatic power off schematic

Zapojení je velice jednoduché - využívá MOSFET jako spínač, R4 představuje zátěž (např. zmiňovaný multimetr), po krátkém stisknutí S1 dojde k nabití C1, R1 a C1 tvoří RC článek který určuje dobu po kterou bude zařízení zapnuté, R2 slouží jako ochrana spínače před velkým proudem při nabíjení C1. Doba po kterou je Q1 sepnut záleží na napájecím napětí, prahovém napětí Q1 a RC konstantě, pokud je napájecí napětí 9V a prahové napětí 3V je doba sepnutí Q1 cca 1.5*R1*C1, přesnou dobu je vhodné vždy odměřit. Q2 a R3 zajišťují rychlé zavření Q1, Q2 musí mít co největší zesílení, R3 může být v rozsahu 1Meg až 100Meg, doba zavírání Q1 je pak 2ms až 50ms.
Pokud napájenému zařízení nevadí pomalejší vypínání (tzn.pomalý pokles napětí k nule trvající např. 2 sekundy) je možné Q2 a R3 vynechat. Q2 a R3 není možné vynechat v případě, že jsou spínány větší proudy, protože na Q1 je během zavírání velký ztrátový výkon po dobu několika sekund. Pokud je napájecí napětí větší než maximální dovolené napětí VG-S je nutné paralelně k vývodům G-S připojit zenerku.

 
Autor: Luboš "Amarokcz" Stříteský