English  Chinese  Español   Japanese   Portugalsky   Deutsch   العربية   Français   Русский   

Amarok

Moje motorka

Návody

Download

 

Guestbook

 


AATH - hybridní sluchátkový zesilovač

Zesilovač vznikl částečně jako experiment k ověření nebo vyvrácení jistého tvrzení...
Jedná se o úplně primitivní zapojení s triodou zesilující vstupní signál, na výstupu pak je MOSFET koncový stupeň.

AATH - hybrid headphone amplifier - schematic

N-MOSFETy mohou být prakticky libovolné, např. obyčejné IRF630. Zenerova dioda nastavuje napětí na žhavení elektronky na cca 6.2V, elektronka je dvojitá trioda a díky čtyřem trimrům se může použít prakticky libovolná (např. ECC85 a její náhrady). Trimry 1k stačí obyčejné, Trimry 50k by měli být víceotáčkové kvůli přesnému nastavení. Trimry se nastaví tak, aby na kolektorech darlingtonů bylo napětí cca polovina napájecího napětí (nebo pomocí osciloskopu tak, aby byl rozkmit "nezkresleného" výstupního napětí co nejvyšší). Jako napájecí zdroj je možné použít stejnosměrný stabilizovaný zdroj 24V, nebo trafo 20V s dostatečnou filtrací (viz schéma). To, že by elektronka zasloužila vyšší anodové napětí pro ideální funkci zmiňuji jen pro případ, že by někoho napadlo, že celému zesilovači v napájení chybí pár desítek voltů. Pokud se vypínač umístí mezi usměrňovací můstek a první elektrolyt, tak není při zapínání a vypínání slyšet ve sluchátkách lupnutí.

Zvuk je typicky elektronkový, s filtrací jako na schématu je brum na výstupu poměrně nízký (avšak stále slyšitelný).
Zkreslení dominuje druhá harmonická, třetí lichá je mnohem menší a další harmonické jsou při výstupním napětí 0.5VRMS již maskovány šumem. Výsledky měření ani neuvádím (snad jen že při
0.5VRMS je zkreslení v akustickém pásmu pod 1%), protože to u elektronkových zesilovačů nepovažuji za slušnost... :-D

Vzhledem k vysoké citlivosti na rušení musí být krabička kovová, případně jako u mě plastová s vnitřním stíněním.

AATH - hybrid headphone amplifier

Autor: Luboš "Amarokcz" Stříteský

Původní zapojení (ispirace) převzato z: http://www.headphoneamp.co.kr/